Trusted Advisor door onze partners

Trusted Advisor door onze partners

Door het kiezen voor de juiste lidmaatschappen en het behalen van aansluitende certificeringen, toont CloudShapers aan medewerkers en opdrachtgever dat zij structureel werkt aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. CloudShapers is aangesloten bij de ABU, de arbeidscontracten, voorwaarden en processen voldoen aan de NEN 4400 en ISO 27001 certificering en worden jaarlijks ge-audit. Tijdens deze periodieke audits wordt de juiste toepassing van de wettelijke bepalingen en cao-bepalingen getoetst ter behoud van het certificaat.

SNA / NEN 4400 1

Het SNA-keurmerk is gebaseerd op de nationale norm, NEN 4400. Het is hét keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Het doel van het keurmerk is het kaf van het koren te scheiden en de risico’s van opdrachtgevers en inleners op verhaal en boetes door o.a. de Belastingdienst en Inspectie SZW te beperken, de zo genoemde inleners- en ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgevers die werknemers inlenen van een onderneming met het SNA-keurmerk kunnen gevrijwaard worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. Voor het keurmerk worden ondernemingen onder andere beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Of loonbetaling niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voort - vloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.


Met ons ABU lidmaatschap in combinatie met de NEN 4400 certificering onderstrepen we de code Goed Opdrachtgeverschap en Goed Werkgeverschap. Daarmee hebben wij onze processen op een juiste manier gewaarborgd en wordt onderbetaling van de medewerker en aansprakelijkheid hierin van de opdrachtgever voorkomen.

ISO 27001

De Europese wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ofwel de AVG (GDPR), legt specifieke regels op voor het beschermen van -met name privacygevoelige- gegevens. Informatieveiligheid staat hoog op de agenda bij CloudShapers.

ISO 27001 is wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De kern van deze standaard is het beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van informatie. Het geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico’s worden beheerst. Informatiebeveiliging is zowel in de ICT- als in de personeelsbranche extra belangrijk. Hier worden nu eenmaal veel persoonsgegevens verwerkt. Een datalek van persoonsgegevens heeft namelijk niet alleen sterke financiële gevolgen, maar ook de reputatie wordt hierdoor aangetast.

Met het behalen van deze certificering waarborgen wij de veiligheid van de persoonsgegevens en data die wij als detacheerder verwerken. Processen zijn conform Europese wet- en regelgeving ingericht en gegevens zitten bij ons veilig achter slot en grendel.

Iedere dag een stap vooruit dankzij de juiste certificeringen

Ondersteuning

Ondersteuning nodig voor jouw cloudproject?

Wij helpen je graag verder.

NAAR ONZE CONTACTPAGINA

Wil je direct in contact komen met één van onze Cloud specialisten.

Bel +31 88 33 55 666 voor meer informatie.